Καλώδια Μικρές Διατομές: Scrap copper prices | Copper | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Copper

1.7 €/kg
Καλώδια Μικρές Διατομές

2022.11.24 16:45 (GMT+2)