Χαλκός Α' - Καθαρός χαλκός από καλώδια (όχι καμένος χαλκός): Scrap copper prices | Copper | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Copper

6.3 €/kg
Χαλκός Α' - Καθαρός χαλκός από καλώδια (όχι καμένος χαλκός)

2022.11.24 16:45 (GMT+2)