Χαλκός Β' (σωλήνες): Scrap copper prices | Copper | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Copper

5.8 €/kg
Χαλκός Β' (σωλήνες)

2022.11.24 16:45 (GMT+2)