Ορείχαλκος: Scrap brass prices | Scrap brass / bronze | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Scrap brass / bronze

3.55 €/kg
Ορείχαλκος

2022.11.24 16:45 (GMT+2)