Σωλήνες Μολύβδου: Scrap lead prices | Scrap lead prices | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Scrap lead prices

1.25 €/kg
Σωλήνες Μολύβδου

2022.11.24 16:45 (GMT+2)