Αλουμίνιο Κουτάκια: Scrap aluminum prices | Aluminum cans | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Aluminum cans

0.87 €/kg
Αλουμίνιο Κουτάκια

2022.11.24 16:45 (GMT+2)