Ψυγείο Xαλκού - Αλουμινίου: Scrap copper prices | Copper | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Copper

2.9 €/kg
Ψυγείο Xαλκού - Αλουμινίου

2023.09.01 19:10 (GMT+2)