Ψυγείο Xαλκού - Αλουμινίου: Scrap copper prices | Copper | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Copper

2.95 €/kg
Ψυγείο Xαλκού - Αλουμινίου

2022.11.24 16:45 (GMT+2)