Σκραπ σιδήρου: Scrap metal prices | Heavy metal scrap prices | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Heavy metal scrap prices

0.2 €/kg
Σκραπ σιδήρου

2022.11.24 16:45 (GMT+2)